Jazdecká škola


Prenájom koní v maštaliach s boxmi.

Celý rok možnosť pastvy koní na 20 Ha.


1.  Jazdecká škola pre deti a dospelých s odborným trénerom

  • Jazdenie na lonžke / začiatočník/
  • Skupinové jazdenie / pokročilý/
  • Vychádzka do terénu len s doprovodom !
2.  Hipoterapia  pre zdravotne znevýhodnené deti  s odborným terapeutom !


3.  Možnosť skokového tréningu pod dohľadom odborného trénera


     / príprava na skúšky základného výcviku jazdca  a následne účasti na pretekoch /


4.  Obsadnutie mladých koní a prejazdenie problémových koní


5.  Letné a prázdninové jazdecké tábory pre deti, s ubytovaním a plnou penziou !
Máme k dispozícií krytú jazdiareň  18x42 m !

Budeme mať k dispozícií krytú jazdiareň zodpovedajúcej súťažným podmienkam !